Business to business & Affiliate marketing

Czech

Údaje uváděné uživateli ve formulářích na tomto webu ukládáme do databáze pro další použití.

Pro monitorování návštěvnosti využíváme službu Google Analytics, která neuchovává žádné osobní údaje, které by Vás mohli jakkoliv identifikovat. Statistiky návštěvnosti jsou anonymní.

Používáme technologii souborů Cookie, které ukládají malé množství informací do Vašeho počítače. Soubory cookie jsou použity pouze pro identifikaci vaší relace a to z důvodu ochrany našich formulářů proti spamu. Tato technologie je používána na většině webových stránek, nejedná se o nic výjimečného.

Deutsch

Die vom Benutzer angegebenen Daten werden in einer Datenbank zur späteren Verwendung gespeichert.

Um den Datenverkehr auf dieser Seite zu überwachen, benutzen wir Google Analytics.
Dort werden keine persönlichen Daten abgespeichert, die Besucherstatistiken bleiben anonym.

Wir verwenden Cookies, um kleine Mengen von Informationen auf Ihrem Computer zu speichern. Cookies werden nur verwendet zur Indentifizierung und zum Schutz unserer Formulare gegen Spam. Diese Technologie wird von den meisten Websites verwendet.

English

The data given by the user is stored in a database for later use.

In order to monitor the traffic on this page, we use Google Analytics.
No personal data is stored, the visitor statistics remain anonymous.

We use cookies to store small amounts of information on your computer. Cookies are used only for identification and to protect our forms from spam. This technology is used by most websites.